Wonen en recreëren in het waterrijke hart van Friesland

Dorp tussen de Friese meren

Jirnsum is gelegen in het hart van Friesland, tussen het Pikmeer en het Sneekermeer. Het dorp valt tegenwoordig onder de gemeente Leeuwarden en telt ongeveer 1.300 inwoners. De centrale ligging aan de snelweg A32 en spoor (Leeuwarden-Zwolle) maakt dat de bereikbaarheid optimaal is. Iets dat wordt versterkt door de vele waterwegen.

Breed aanbod voorzieningen

Na de dorpsvernieuwing heeft het oude hart van Jirnsum een ware metamorfose ondergaan en is het aan de Rijksweg en de Boarn prettig wonen. Veel voorzieningen zoals het treinstation, supermarkten en scholen worden gedeeld met het dorp Grou (3 km) en Akkrum. Het grote aantal toeristen in deze regio zorgt er bovendien voor dat er hoogwaardige voorzieningen zijn.

De Boarn was vroeger een druk bevaren waterweg voor het vrachtverkeer Amsterdam-Groningen. Dat heeft plaats gemaakt voor toeristisch gebonden bedrijven als jachthavens, botenverhuurbedrijven en jachtbouw, veelal gevestigd op industrieterrein It String en aan de Industrieweg. Ook bij bedrijven als de snoepfabriek en een schilders- en autoschadebedrijf verdienen heel wat Jirnsumers hun dagelijks brood.

Jirnsum in het kort

  • Goede ontsluiting via snelweg A32
  • Treinstation op 1,8 km
  • Jumbo en Lidl supermarkt op 2,5 km
  • Volop watersportmogelijkheden tussen de grote meren
  • Leeuwarden, Sneek en Heerenveen op 15 auto-minuten
  • Scholen voor middelbaar onderwijs in Grou

Planbeschrijving Molehiem

Het plan is gelegen in de noordoostelijke hoek van de dorpskom van Jirnsum, tussen de bebouwing aan de Rijksweg en de waterloop De Boarn. Het plangebied heeft een langgerekte vorm en werd van oudsher gebruikt als camping met standplaatsen voor caravans en tenten. Tevens was er een voorzieningengebouw, speeltuin en parkeerterrein. Tussen de camping en De Boarn liep een dijkje dat de buffer vormde tussen het water en het recreatieterrein.

De voormalige camping gaat plaats maken voor 26 nieuwe woningen, onderverdeeld in twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels bestemd voor vrijstaande woningen. Er is een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd in de lengterichting van de kavel, dwars op de aantakking richting de Rijksweg.

Groen hart

De locatie is een open groen gebied. De bebouwing aan de Rijksweg en de nieuwbouw wordt van elkaar gescheiden door een elzensingel. Langs de oostzijde loopt De Boarn als recreatieve vaarroute met een uitstekende verbinding naar de Friese Meren (Staandemastroute).

Aan de noordzijde wordt tussen de begraafplaats en de nieuwbouw een grote vijver gerealiseerd. In het midden van het plangebied wordt een stuk openbaar gebied aangelegd, grenzend aan De Boarn. De Boarn zal ter plaatse van dit gebied breder worden gemaakt.

De meest oostelijke woningen grenzen met de achtertuin aan De Boarn. Vanaf het water zal er op de eerste 5 meter niet mogen worden gebouwd, zodat het open beeld blijft bestaan. In totaal zal er ruimte zijn voor 50 parkeerplaatsen, waarvan 38 parkeerplaatsen op eigen terrein. Vuistregel is dat er bij de vrijstaande woningen 2 parkeerplaatsen gerealiseerd worden en bij de twee-onder-een-kapwoningen 1 parkeerplaats op eigen erf. Aan de nieuwe ontsluitingsweg worden nog eens 12 extra parkeerplaatsen gecreëerd.

PDF documenten