Wonen en recreëren in het waterrijke hart van Friesland

Wonen aan open vaarwater

In het nieuwe woonplan Molehiem liggen de vrije kavels direct aan de Boarn en de hoofdontsluiting. De kavels zijn ruim van opzet. De totale oppervlaktes (grond + water) variëren van ca. 550 m2 tot ca. 850 m2. De achtertuinen grenzen aan de Boarn, een vanaf de Oude Schouw met staande mast te bevaren water (breed ca 35 meter).

Kavels met eigen aanlegplaats

Een strook water ter breedte van 5 m1 van deze vaart behoort tot de kavel, zodat men een boot aan eigen oever kan afmeren. Voorwaarde is dat de steiger en aanlegconstructies volgens het voorschrift van de Provincie en Wetterskip wordt aangelegd.

De oever zelf wordt afgewerkt opgeleverd en bestaat uit een damwand die onder water is afgekort en een strook met zogenaamde stortsteen om een natuurlijke overgang van water naar kavel te waarborgen. De lengte van een aanlegvoorziening is maximaal de breedte van de kavel minus 1 m1 aan beide zijden van de kavel. Afgemeerde boten mogen de doorvaart niet belemmeren

 

Beschikbare kavels

Kavelnummer
 
Perceeloppervlakte
inclusief water
Koopsom vrij op naam
inclusief 21% BTW
1. Kaveltekening 706m2 Verkocht
2. Kaveltekening 663m2 Verkocht
3. Kaveltekening 693m2 Verkocht
4. Kaveltekening 710m2 Verkocht
5. Kaveltekening 707m2 Verkocht
6. Kaveltekening 799m2 Verkocht
7. Kaveltekening 550m2 Verkocht
8. Kaveltekening 567m2 Verkocht
9. Kaveltekening 613m2 Optie
10. Kaveltekening 583m2 € 124.000,-
11. Kaveltekening 583m2 Optie
12. Kaveltekening 573m2 Optie
13. Kaveltekening 564m2 Verkocht
14. Kaveltekening 858m2 Verkocht
15. Kaveltekening 600m2 Verkocht
16. Kaveltekening 600m2 Optie
17. Kaveltekening 670m2 Verkocht

PDF documenten